• iStep
  och Aetrex — Unik fotservice för dina kunder

  iStep-systemet och Aetrex hjälper dig särskilja din verksamhet från både huvudkonkurrenter och online-butiker och på så sätt skapa nya möjligheter. Produkten skiljer sig tack vare att den inte är beroende av årstidsbundna eller modebundna faktorer, har höga mariginaler och en växande konkurrensmarknad.

Fem anledningar att bli återförsäljare

 • 01
  Det är en produkt med hög marginal
 • 02
  Kundservice kan inte genomföras online
 • 03
  Särskilj dig från dina konkurrenter
 • 04
  Skapa en administrativ kunddatabas för att interagera med din kundkrets
 • 05
  Det är en växande marknad med låg konkurrens

Behöver du råd?